ZAINTZEN

[:es]Programa:

Formación integral de cuidadoras y cuidadores de personas con Alzheimer y otras demencias de Gipuzkoa.

Objetivo general del proyecto:

Mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer u otras demencias y sus cuidadores y cuidadoras, introduciendo la formación como una de las obligaciones que ha de asumir toda persona que decida cuidar de otra necesitada de atención por padecer demencia, sea cual sea el motivo por el que da ese paso: vinculación familiar o compromiso voluntario.

Preámbulo:

Las personas que en el seno de la familia asumen el cuidado de alguien dependiente a causa del Alzheimer u otras demencias casi nunca están preparadas para ello, ni desde el punto de vista emocional ni en cuanto a conocimientos y destrezas.El afecto que despliegan y la intuición con la que se conducen en ningún caso son suficientes para una atención sin garantías.

El estrés propio de la cuidadora y del cuidador se incrementa cuando surgen dudas, sentimientos de culpa, agotamiento físico y abatimiento.Son situaciones que solo pueden paliarse mediante un proceso de formación integral que contemple también el auto-cuidado.

Cuantas más personas estén debidamente capacitadas para prestar cuidados a la dependencia por deterioro cognitivo, se multiplican los efectos que se consiguen para la mejora de la calidad de vida de los directamente afectados por el mal y, también, de sus familiares y amigos.

El programa ZAINTZEN está integrado por Módulos Formativos:

ZAINTZEN 2

2 Horas presenciales – 1 Jornada de 2 Horas.

Materia:

 • Convivir con el Alzheimer

ZAINTZEN 6

6 Horas presenciales – 3 Jornadas de 2 Horas.

Materias:

 • ¿Qué es el la enfermedad de Alzheimer?
 • Impacto de la enfermedad en la familia
 • Manejo y comunicación con la persona enferma
 • Manejo de los trastornos de conducta
 • AFAGI:Un proyecto vivo
 • Recursos socioasistenciales

ESPECIFICA

Formación específica diseñada a medida, a demanda de diferentes colectivos.

 

 

 [:eu]Programa:

Gipuzkoako Alzheimerdun eta bestelako dementziadun zaintzaileentzako Formakuntza  integrala.

Proiektuaren helburu orokorra:

Alzheimerra edo beste dementziaren bat duten pertsonen eta beraien zaintzaileen bizi kalitatea hobetzea dementziadun pertsona bat zaintzea erabaki duen pertsonaren betebeharretan formakuntza sartuz, pausu hau ematea bultzatu duen arrazoia (lotura familiarra, konpromezu boluntarioa,…) kontutan hartu gabe.

Sarrera:

Familien barruan, Alzheimerra eta bestelako dementzia duen norbait zaintzea berea egiten duten pertsonak ia inoiz ez daude zaintza horretarako prestatutak, ez emozionalki ezta ezaguera eta trebetasunari dagokionez.Zabaltzen duten maitasuna eta gidatzen diran sena inolaz ere ez dira nahikoak gaixorik dauden pertsonak behar duten arretarako.

Zaintzaileek berez duten estresa areagotu egiten da zalantzak, erruduntasun sentimenduak, neke fisikoa eta lur-jotzea sortzen direnean.Egoera hauek norberaren zaintza aukera bezala duen formakuntza integral prozesu batek arindu ditzake bakarrik.

Zenbat eta behar den bezala prestatuta dauden pertsona gehiago egon narriadura kognitiboari laguntzeko prest, lortzen diren ondoreak biderkatu egiten dira zuzenean ukituak dauden personen eta haien senitartekoen eta lagunen bizi kalitatea hobetzeko.

ZAINTZEN Programa Formakuntza Moduluz dago osatuta:

ZAINTZEN 2

2 orduko saio presentziala –  2 orduko Jardunaldi 1.

Gaia:

 • Alzheimerrarekin elkarbizi

ZAINTZEN 6

6 orduko saio presentziala – 2 orduko 3 Jardunaldi.

Gaiak:

 • Zer da Alzheimer gaixotasuna?
 • Gaixotasunak familiengan duen eragina
 • Gaixorik dagoen pertsonarekin komunikazioa
 • Portaeren gora beherak nola maneiatu
 • AFAGI:Proiektu bizi bat
 • Baliabide sozio-asistentzialak

BERARIAZKOA

Neurrira diseinatutako berariazko formakuntza, talde desberdinen eskarien arabera.

 [:]