Qué es?Zer da?

Fue el neurólogo alemán Alois Alzheimer (1864-1915), quien dio su nombre a la enfermedad. Corría el año 1906, cuando observó cambios anormales en el tejido cerebral de una mujer, fallecida por lo que, suponían, era una enfermedad mental “extraña”. Estos cambios, hoy día, se conocen como signos característicos de la enfermedad de Alzheimer.

Se trata de una enfermedad degenerativa de las células cerebrales (neuronas), de carácter progresivo y de origen aún desconocido. Se caracteriza, principalmente, por la aparición lenta de síntomas, que van a ir evolucionando a lo largo de los años.

La enfermedad de Alzheimer es el tipo de demencia que más se diagnostica hoy en día.

Algunas características generales del alzheimer

  • Enfermedad neurodegenerativa (de las células cerebrales -las neuronas-), de carácter progresivo, crónico y de origen desconocido.
  • De progresión normalmente lenta.
  • Suele comenzar con problemas de memoria.
  • La evolución varía, según la persona.

¿Qué sucede en el cerebro de una persona con alzheimer?

cerebros

Las neuronas, que controlan la memoria y el pensamiento, se deterioran, interrumpiendo el paso de mensajes entre ellas.

La corteza del cerebro (principal origen de las funciones intelectuales) se atrofia, se encoge y se agrandan los espacios en el centro del cerebro -reduciéndose, por lo tanto, su superficie-.

Asimismo, se desarrollan unas lesiones neuropatológicas: PLACAS SENILES y OVILLOS NEUROFIBRILARES (degeneraciones del tejido cerebral).

Alois Alzheimer neurologo alemaniarrak (1864-1915) izena eman zion gaixotasunari. 1906. urtean, ustez buruko gaixotasun “arraro” baten ondorioz hil zen emakume baten garun-ehunean ohiz kanpoko aldaketak antzeman zituen. Gaur egun, aldaketa horiek Alzheimer gaixotasunaren seinaletzat jotzen dira.

Garuneko zelulen (neuronak) endekapenezko gaixotasuna da, progresiboa eta oraindik jatorri ezezagunekoa. Gaixotasunaren ezaugarri nagusia sintomak mantso agertzea da, eta urteetan zehar eboluzionatuz joaten dira.

Alzheimer gaixotasuna gaur egun gehien diagnostikatzen den dementzia da.

Alzheimerraren ezaugarri orokor batzuk

  • Endekapenezko gaixotasun neurologikoa (garuneko zelulena -neuronak-), izaera progresiboa duena, kronikoa eta jatorri ezezagunekoa.
  • Aurrera mantso egiten du.
  • Oroimen arazoekin hasi eta garunaren kalte larriarekin amaitzen da.
  • Pertsonaren arabera, bilakaera desberdina da.

Zer gertatzen da alzheimerra duen pertsona baten garunean?

Oroimena eta pentsamendua kontrolatzen duten neuronek okerrera egiten dute, eta euren artean mezuak pasatzeari uzten diote.

Garunaren azala (funtzio intelektualen jatorri nagusia) atrofiatu egiten da, uzkurtu egiten da eta garunaren erdian espazioak handitu egiten dira -ondorioz, azalera murriztu egiten da-.

Halaber, lesio neuropatologikoak garatzen dira: ZAHARTZAROKO PLAKAK eta ZUNTZEZKO HARIL NEUROLOGIKOAK (garuneko ehunaren degenerazioak).