La comunicaciónKomunikazioa

La persona afectada de Alzheimer u otra demencia no entiende bien lo que le decimos, ni puede expresarse correctamente; pero nos podemos comunicar con él, si seguimos unas pautas:

 • Mantener siempre contacto visual.
 • Darle tiempo para responder.
 • No pretender razonar.
 • Nunca hablar de él o de ella, como si no estuviera delante.
 • Informarle de las actividades cotidianas que se van a realizar, para reducir la ansiedad.
 • Permanecer siempre tranquilos, sonrientes y más expresivos de lo normal.
 • Utilizar la comunicación no verbal.
 • Orientarles en el tiempo y en el espacio e identificarlos.
 • Hablarles claro, alto y con frases cortas y simples. No hablarles como niños, ya que no lo son.

Alzheimerra edo beste dementzia bat duen pertsonak ez du ondo ulertzen esaten dioguna, eta ezin du ondo hitz egin; baina hala ere komunikatu gaitezke berarekin, honako arau hauek jarraitzen baditugu:

 • Ikus-kontaktua mantendu beti.
 • Erantzuteko denbora eman.
 • Ez saiatu arrazoitzen.
 • Ez hitz egin inoiz berari buruz aurrean egongo ez balitz bezala.
 • Estutasuna txikiagotzeko, jarraian egingo diren ekintzetaz berri eman.
 • Lasai mantendu beti, ohizkoa den baino irripartsu eta txeratsuago.
 • Hitzezkoa ez den komunikazioa erabili.
 • Denboran eta espazioan orientatu eta identifikatu.
 • Hitz egin altu, garbi eta esaldi motz eta argiak erabiliz. Ez hitz egin umeak izango balira bezala, zeren eta ez dira.