Kalitate politika

Estas aquí Home » AFAGI » Kalitate politika

AFAGIk bere gain hartu du ondo definitutako Kudeaketa-sistema eta gauzatu eta garatu dadin egituratutako antolaketa mantentzeko konpromisoa; halaber, garatzen dituen jardueren eta eskaintzen dituen zerbitzuen etapa desberdinez arduratzen da.

Sistema hau UNE-EN ISO 9001:2008 Araua betetzean oinarritzen da.

Politika honekiko konpromisoari jarraituz, AFAGIren helburu nagusia honako hau da:

Alzheimerdun eta bestelako Dementzien Gaixoen eta Senideen Bizi-kalitatea hobetzea.

Kudeaketa-sistema garatzeak ez du soilik AFAGIren zuzendaritzak bere gain hartzea eskatzen; halaber, elkarteko kide guztien elkarlan aktiboa beharrezkoa eta ezinbestekoa da.

Elkartearen arlo desberdinen arteko elkarrekintzak kontuan hartuta, gure proiektua eraginkor bilakatzea ezinbesteko helburua da, Alzheimerrak eragindakoekin, gizartearekin eta profesionalekin konprometitutako erakunde baten kudeaketa integralaren barruan.

Horregatik, bere jarduera eta zerbitzuen kalitateari begira ardura berezia jartzen du AFAGIk.

Erakundearen erabakien baitan hainbat praktika onargarri txertatzeko asmoarekin, ardura hori legeria betetze hutsa baino garrantzitsuagoa da.

AFAGIk bere jarduera eta zerbitzuak etengabeko hobekuntzaren indarrarekin garatzen ditu, eta barne eta kanpo prestakuntzaren bidez, sentsibilitate eta kontzientziazio maila handiagoa sustatzen du.

AFAGIk, Kudeaketa Batzordearen bidez, helburuak eta helmugak ezartzeko esparrua egokitzeko konpromisoa hartzen du; halaber, helburu horiek eta politika bera berrikustekoa ere, bere eraginkortasuna mantendu eta egungo ingurune tekniko, legal eta sozialari egokitzeko helburuarekin.

Gure Erakundeak aldizka bere Kalitate-politika argitaratzen du, barne komunikazioan ezarritako prozedurak jarraituz.

Sistemaren kudeaketa, Zuzendariaren esku uzten du Kudeaketa Batzordeak, behar dituen erantzukizun eta agintearekin, berau garatu, ezarri eta eguneratu dezan.

Koldo Aulestia Urrutia
AFAGIko Presidentea